Green Covermat ร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 18 (NAC2023)

ในวันที่ 28-31 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา Green Covermat ร่วมออกบูธแสดงศักยภาพ ในงานการประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 18 (18th NSTDA Annual Conference) หรือ NAC2023 ภายใต้แนวคิด “สวทช. : ขุมพลังหลัก วทน. เร่งการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG สู่ความยั่งยืน” (NSTDA: STI powerhouse to drive BCG economy for Thailand’s sustainable development) จัดโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ที่บูธกรีนโคเวอร์แมท เราได้จัดแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์รักษ์โลกหลากหลายชนิด ที่ทำมาจากหินปูนธรรมชาติ (CaCO3) ได้แก่ ถุงช้อปปิ้ง โน้ตบุ๊ค กล่องกระดาษทิชชู่ นามบัตร และถุงขยะรักษ์โลก 4สี สำหรับขยะแต่ละประเภท ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่

ลูกค้าหลายท่านให้ความสนใจกับผลิตภัณฑ์รักษ์โลก กรีนโคเวอร์แมท เนื่องจากได้ใช้หินปูนธรรมชาติมาเป็นส่วนประกอบในการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อที่สามารถลดการใช้พลาสติก น้ำในกระบวนการผลิต การปล่อยก๊าสเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ รวมถึงการตัดต้นไม้ทำลายป่า