บริษัท โคเวอร์เเมท จำกัด ได้มอบอุปกรณ์ FaceShield ให้กับหน่วยงานโรงพยาบาล

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา บริษัท โคเวอร์เเมท จำกัด ได้มอบอุปกรณ์ FaceShield ให้กับหน่วยงานโรงพยาบาลหลายแห่ง เพื่อให้โรงพยาบาลได้ใช้สวมใส่ป้องกันโรคโควิด -19 ในช่วงที่สถานการณ์โควิดกำลังระบาด