Covermat Medical Care | Dialysis Weekend 2019 @ The Zign Hotel Pataya 8-10 FEB 2019.

Covermat Medical Care ออกบูทที่งาน ประชุมวิชาการ จัดโดยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ร่วมกับชมรมไตเด็กแห่งประเทศไทย Dialysis Weekend 2019 @ The Zign Hotel Pataya 8-10 FEB 2019.